Próximamente habrá aquí nuevas entradas
Sigue en contacto...

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.