Jesus och lärjungarna, nattvarden (tavla)

99,00krPrecio